Ние сме #PlanetPassionate

 

Joris Ide допринася за защитата на планетата чрез устойчивата програма #PlanetPassionate. Тази програма е започната от групата Kingspan и съдържа четири основни стълба, споменати по-долу. Ако искате да научите повече за тази инициатива, посетете връзката: https://www.kingspan.com/group/commitments/planet-passionate

logo_title

Енергия

• Ще увеличим директното използване на възобновяема енергия до 60% до 2030 г
• Ще произвеждаме 20% възобновяема енергия във всички седалища до 2030 г
• Ще инсталираме слънчеви панели във всички работни места на Joris Ide до 2030 г.

image
logo_title

Въглерод

• Ще намалим въглеродните емисии по време на производствения процес до нула до 2030 г.
• Ще намалим въглеродните емисии чрез флота от напълно електрически автомобили до 2025 г.

image
logo_title

Вода

• Събиране и използване на дъждовна вода
• Намаляване на потреблението на вода от мрежата с 80% до 2025 г.

image
logo_title

Закръгленост

• Ще намалим количеството използвана пластмаса
• Ще използваме повторно пластмасови контейнери, за да избегнем отпадъци
• Постоянно ще рециклираме, като спазваме специалните контейнери

image

Новини