I. Въведение

Тази политика за бисквитки има за цел да Ви информира за нашите практики по отношение на събирането на информация от Вас, когато посещавате нашия уебсайт, чрез бисквитки и други технологии за проследяване, но при спазване на правото Ви на защита на личните данни, свързани с Вас.
Нашите бисквитки ни позволяват да намерим информация след влизане или ни помагат да свържем информацията за сърфиране с личните данни, когато изберете достъп до услуга, налична на уебсайта.
Поверителността на информацията е постоянна отговорност и следователно ние ще актуализираме това съобщение за поверителност от време на време, тъй като прилагаме нови практики по отношение на личните данни или приемаме нови политики за поверителност. По отношение на обработката на данни въз основа на съгласие (както е описано по-долу), ние ще Ви уведомяваме за всяка промяна и ще поискаме Вашето допълнително съгласие.
Ние няма да изискваме или получаваме информация от какъвто и да е вид от деца под 16 години.
Информацията по-долу Ви предлага повече подробности относно поставянето, използването и администрирането на бисквитките, използвани от уебсайта https://www.joriside-industrialsystems.eu. Има и няколко полезни линка, свързани с тази тема.
Уебсайтът https://www.joriside-industrialsystems.eu се управлява от „ЙОРИС ИДЕ“ С.Р.Л. /JORIS IDE S.R.L./ (с регистрирано седалище на адрес: uzias, Nr. 58, Principala St., Timis County, Romania, с ДДС номер: RO14208541, регистрирано в Търговския регистър под № J35/1084/2001, наричано оттук нататък „ЙОРИС ИДЕ“), който използва както собствени бисквитки, така и бисквитки на трети страни, за да предложи на посетителите по-добро изживяване при сърфиране и услуги, адаптирани към нуждите и интересите на своите посетители и клиенти. Също така Ви информираме, че уебсайтът се хоства от уеб сървъра mxhost.ro.

II. Законодателен контекст

В съответствие с Директива (ЕС) 2002/58/ЕО („Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации“) и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана оттук нататък „Общ регламент за защита на данните“), приложима от 25 май 2018 г. имаме задължението да управляваме безопасно и единствено за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия уебсайт, в съответствие с Общия регламент за защита на данните и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации .
По-специално, Общият регламент за защита на данните изисква от нас, на първо място, да предложим на потребителя възможността да изиска или, ако е приложимо, да оттегли по всяко време своето съгласие за обработка на личните му данни, да коригираме съдържанието на неговите или нейните лични данни или да поискаме прехвърлянето на личните данни на друг администратор, и второ, да информираме ползвателите за съдържанието на бисквитките, използвани от нашия уебсайт, какви категории лични данни на потребителя се обработват от нашите бисквитки, какво правим с информацията, получена от бисквитките и къде съхраняваме съответната информация, осигурявайки високо ниво на сигурност на информацията, събирана от бисквитките, давайки възможност на потребителя да блокира нашия уебсайт по всяко време от стартирането на някои или всички бисквитки и да изиска информацията, събрана от бисквитките да бъде изтрита.
За повече информация относно съдържанието на тези правни разпоредби, моля, посетете следните линкове: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Вашите права

Общият регламент за защита на данните предоставя на субектите на данни определени права. Имате право на достъп и право на коригиране (поправяне) на Вашите лични данни, обработвани от нас, ако тези данни са неточни. Можете да поискате от нас да изтрием такива данни или да спрем обработването им, при определени изключения. Можете да поискате от нас и да спрем да използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, ако имате притеснения относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Когато това е технически осъществимо, можем – при поискване от Ваша страна – да Ви предоставим личните данни или да ги изпратим директно на друг администратор. Ако достъпът не може да бъде осигурен в рамките на разумен период от време, ние ще Ви предоставим дата, на която информацията ще бъде изпратена. Можете също така да поискате допълнителна информация относно: целта на обработване, категориите включени лични данни, какъв е източникът на информацията и колко дълго ще се съхранява. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на gdpr@joriside.ro по всяко време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, упражнявайте правата си разумно и не забравяйте, че злоупотребата с права може да доведе до Ваша отговорност.
Данните за контакт на националния орган по защита на личните данни са както следва:
Национален надзорен орган за обработка на лични данни: Bucharest, Nr. 28-30, G-ral. Gheorghe Magheru Bdv., district 1, postal code 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

IV. Длъжностно лице по защита на личните данни

Назначихме длъжностно лице по защита на данните по отношение на всички аспекти, свързани със защитата на личните данни, като можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите данни и упражняването на правата Ви съгласно приложимото законодателство, особено ако имате въпроси или запитвания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. И-мейл адресът, на който можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, е: gdpr@joriside.ro.

V. Вашето съгласие за използване на бисквитките

Можете да настроите браузъра си да Ви информира за поставянето на бисквитки, така че използването им да стане прозрачно за Вас. По принцип можете също така да откажете да приемате бисквитки, като направите съответните настройки на Вашия браузър. Това обаче означава, че може да не можете да използвате цялата функционалност на уебсайта.

VI. Какво е „бисквитка“?

„Интернет бисквитка“ (известна още като „бисквитка на браузъра“ или „HTTP бисквитка“ или просто „бисквитка“) е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на компютъра, мобилния терминал или друго потребителско оборудване, от които се осъществява достъп до този уебсайт (прочетете по-подробно на https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie).
Бисквитката се инсталира чрез заявка, изпратена от уеб сървър към браузър (напр.: Internet Explorer, Chrome, Firefox) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуер, компютърни вируси или шпионски софтуер и няма достъп до информацията на хардрайва на потребителя).
Бисквитката се състои от две части: името и съдържанието на стойността на бисквитката. Освен това продължителността на такава бисквитка се определя и технически само уеб сървърът, който е изпратил бисквитката, може да получи достъп до нея отново, когато потребител се върне на уебсайта, свързан със съответния уеб сървър.
Самите бисквитки не изискват лична информация, за да бъдат използвани, и в повечето случаи не идентифицират лично Интернет потребителите.
Има две основни категории бисквитки:
Сесийни бисквитки – те се съхраняват временно в папката с бисквитки на уеб браузъра, така че той да може да ги запомни до момента, в който потребителят напусне съответния уебсайт или затвори прозореца на браузъра.
Постоянни бисквитки – те се съхраняват на твърдия диск на компютъра или оборудването за времетраене, конфигурирано от уебсайта, който ги е поставил. Този тип бисквитки могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време чрез настройката на браузъра.

VII. Какви са предимствата на бисквитките?

Бисквитката съдържа информация, свързваща уеб браузър (браузърът, който използвате, като Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla, Firefox и т.н.) с конкретен уеб сървър, по-специално сървърът, хостващ нашия уебсайт. Ако браузър получи достъп до този уеб сървър отново, той може да прочете вече съхранената информация и да реагира по съответния начин. Бисквитките осигуряват на потребителите приятно сърфиране и подпомагат усилията на много уебсайтове да предоставят удобни услуги за потребителите, напр. предпочитания за онлайн поверителност, езикови опции на уебсайта, пазарска кошница или подходяща реклама.

VIII. Каква е продължителността на „живота“ на бисквитката?

Бисквитките се администрират от уеб сървъри. Продължителността на „живота“ на бисквитката може да варира значително в зависимост от целта, за която е поставена. Някои бисквитки се използват само за една сесия (сесийни бисквитки) и вече не се съхраняват, след като потребителят напусне уебсайта, докато други бисквитки се съхраняват и използват повторно, когато потребителят се върне на този уебсайт (постоянни бисквитки). Бисквитките обаче могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време.

IX. Как използваме бисквитки на този уебсайт?

Класифицирахме нашите бисквитки в следните категории, за да Ви улесним да разберете защо имаме нужда от тях:
i. Строго необходими – те се използват, за да направим работата на уебсайта по-ефективна. Тези бисквитки не събират информация за Вас, която може да се използва за реклама или за записване на Вашата онлайн активност. Без такива бисквитки този уебсайт няма да работи правилно.
ii. Производителност – те се използват за анализ на работата на нашия уебсайт и как можем да го подобрим, например кои страници са най-гледани или дали получавате съобщения за грешка. Тези бисквитки не събират информация, която би могла да Ви идентифицира, като всички данни са анонимни. Използвайки уебсайта, Вие изразявате съгласието си за използването на бисквитки за „производителност“. Ако ги блокирате, не можем да предвидим как уебсайтът ще работи за Вас.
iii. Функционалност – те помагат за подобряване на изживяването Ви. Те могат да записват промените, които правите на уебсайта. Информацията, която събират, може да бъде анонимна. Такава информация се отнася само за нашия уебсайт и не може да проследява други уебсайтове, които посещавате. Имате възможност да блокирате или разрешите използването на такива бисквитки, но блокирането им означава, че вече не можем да предоставяме определени услуги. Също така е възможно, като ги блокираме, да не можем да установим, че не се нуждаете от определена услуга.
iv. Насочване/реклама – те се използват за обмен на определена информация с трети страни, които рекламираме, за да знаем как сте стигнали до нашия уебсайт. Можем също така да използваме бисквитките, за да идентифицираме секторите от уебсайта, от които се интересувате. След това използваме тази информация, за да Ви показваме реклами и страници, които смятаме, че могат да Ви заинтересуват, за да персонализираме начина, по който комуникираме с Вас или да персонализираме съдържанието на съобщенията, които Ви изпращаме.
Ако желаете, можете да изберете да се откажете от тях. Персонализирането на съдържанието означава, че то включва информация, отразяваща интереса, който сте проявили към съдържанието на нашите страници с оферти за промоции, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, и за да подобрим начина, по който отговаряме на Вашите изисквания.

X. Видове бисквитки, които използваме

1. Анализ на уеб страница с Google Analytics: Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ от Google Inc на нашия уебсайт, за да подобряваме непрекъснато Интернет страницата. Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на Интернет страницата.
Google ще използва събраната информация, за да оцени Вашето използване на Интернет страницата, да изготви доклади за дейността на Интернет страницата и да ни предостави услуги, свързани с използването на Интернет страницата.
Можете да откажете използването на бисквитките, като направите съответните настройки във Вашия браузър. Искаме обаче да подчертаем, че в този случай не можете да използвате изцяло всички функции на тази Интернет страница.
Допълнителна информация относно защитата на данните в Google Analytics можете да намерите тук: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
2. Facebook Pixel: Ние използваме Facebook Pixel на нашия уебсайт. Facebook Pixel предлага възможност за проследяване на поведението на потребителите, след като са били пренасочени към някой от нашите уебсайтове чрез щракване върху Facebook реклама. Събраните данни са анонимни за нас, поради което не можем да правим заключения по отношение на самоличността на потребителите и ние лично не прехвърляме лични данни към Facebook.
Можете да откажете използването на бисквитките, като направите съответните настройки във Вашия браузър.
3. Google Ads: Използваме Google Ads проследяване на реализациите на нашия уебсайт, за да разберем какво се случва, след като потребител кликне върху нашите съобщения. Когато потребител извърши действие, което сме определили като ценно, такива действия от страна на потребители се наричат „реализации“.
Прегледът на тези данни в нашите отчети може да ни помогне да разберем как нашата реклама ни помага да постигнем важни цели за нашия бизнес. Можете да деактивирате използването на бисквитките от Google за постоянно, като отворите следния линк, за да инсталирате предоставения там плъгин: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
4. Анализ SmartLook: Използваме SmartLook на нашия уебсайт, инструмент за уеб анализ от Smartsupp.com s.r.o., за да разберем по-добре нуждите на потребителите (например колко време прекарват на страниците, върху кои линкове избират да кликнат, какво правят и какво не обичат да правят) и с цел оптимизиране на предоставяната услуга и потребителското изживяване.
SmartLook съхранява такава информация в анонимизиран потребителски профил. Нито SmartLook, нито ние, някога ще използваме такава информация, за да идентифицираме отделните потребители или да я припокрием с допълнителни данни за отделен потребител.

XI. Как да спрете бисквитките?

Деактивирането и отказът за получаване на бисквитки може да направи някои уебсайтове непрактични или трудни за посещение или използване. Освен това, отказът да приемете бисквитки не означава, че повече няма да получавате/виждате онлайн реклами.
Възможно е да зададете в браузъра да не приема повече тези бисквитки или можете да го настроите да приема бисквитки от конкретен уебсайт. Въпреки това, ако например не сте влезли с използване на бисквитки, няма да можете да оставяте коментари.
Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират във Вашия браузър под „Опции“ или в менюто „Предпочитания“. Следните линкове могат да бъдат полезни за разбирането на тези настройки или можете да използвате опцията „Помощ“ на браузъра за повече подробности:

Настройки за бисквитки в Internet Explorer
Настройки за бисквитки в Chrome
Настройки за бисквитки във Firefox
Настройки за бисквитки в Safari
За настройка на генерирани от трети страни бисквитки можете също така да се консултирате със следния уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Ако искате да научите повече информация за бисквитките и за какво се използват те, препоръчваме следните линкове: Всичко за бисквитките и Ръководство на Microsoft за бисквитките
IAB Romania предоставя следния уебсайт за повече информация относно поверителността на онлайн рекламите: http://www.youronlinechoices.com/ro/

XII. Съхраняване на информацията, събрана от бисквитките

Информацията, получена от бисквитките, се съхранява при високи условия на безопасност от уеб сървъра, т.е. сървърът, който хоства нашия уебсайт.
Уверяваме Ви, че нашият уеб сървър трябва да отговаря на високи изисквания за безопасност по отношение на информацията, събирана от бисквитки, като се изисква да спазва стриктно задълженията, наложени от приложимото законодателство.
Информацията, която събираме за вас чрез достъп до нашия уебсайт, няма да бъде споделяна с трети страни.

XIII. Сигурност на личните данни

Ние ще поддържаме физически, технически и административни гаранции за защита на поверителността на личните данни и информацията, които предоставяте чрез използването на този уебсайт.
Ние актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност непрекъснато. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни изключително до тези служители, които трябва да знаят такава информация, за да Ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители за важността на поверителността и за поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация.
В случай на изтичане на лични данни, ние ще направим всичко възможно, за да го премахнем и да оценим нивото на риск, свързано с изтичането, в съответствие с нашата политика за нарушаване на личните данни. Ако се установи, че изтичането може да доведе до физически, материални или нематериални щети за Вас (като напр. дискриминация, кражба на самоличност, измама или финансова загуба), ние ще се свържем с Вас без неоправдано забавяне, освен ако не е предвидено друго в закона. Всички наши стъпки ще бъдат предприети в пълно сътрудничество с компетентния надзорен орган.

XIV. Аспекти на сигурността, свързани с бисквитките

Бисквитките не са компютърни вируси! Те използват обикновени текстови формати. Те не се състоят от части от код, следователно не могат да бъдат изпълнени и не могат да се изпълняват автоматично. Следователно те не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да стартират или репликират. Тъй като не могат да изпълняват такива функции, те не могат да се считат за компютърни вируси.
И все пак бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като те съхраняват информация за предпочитанията на потребителите и историята на сърфиране, както на конкретен уебсайт, така и на няколко уебсайта, бисквитките могат да се използват като форма на шпионски софтуер. Много антиспайуер продукти са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките за изтриване по време на сканиране за изтриване или антивирусно/антишпионско сканиране.
Като цяло браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които предоставят различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен уебсайт.
Тъй като защитата на самоличността е много ценна и е право на всеки Интернет потребител, препоръчително е да знаете какви потенциални проблеми могат да бъдат причинени от бисквитките. Тъй като чрез тях непрекъснато се изпраща информация в двете посоки между браузъра и уебсайта, ако хакер или неупълномощено лице се намеси по пътя за прехвърляне на данни, информацията, съдържаща се в дадена бисквитката, може да бъде прихваната. Въпреки че това се случва много рядко, може да се случи, ако браузърът, към който е свързан сървърът, използва некриптирана мрежа (напр.: незащитена Wi-Fi мрежа).
Други атаки с бисквитки включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Ако уебсайт не изисква от браузъра изключително криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да подмамят браузърите да изпращат информация през незащитени канали. След това хакерите използват информацията за неоторизиран достъп до определени уебсайтове. Важно е да бъдете внимателни при избора на най-подходящия метод за защита на личните данни.

XV. Промени в политиката за бисквитки

Може да актуализираме този информационен документ от време на време чрез публикуване на нова версия на този уебсайт.
Предвид факта, че законодателството за защита на личните данни, тълкуването на държавните органи и препоръките на надзорните органи се променят и подобряват от време на време, това съобщение за поверителност и условия за използване също се очаква да се променят. Ние си запазваме правото да променяме този информационен документ по всяко време, по каквато и да е причина и без предварително уведомление. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат показани на тази страница, така че да бъдете запознати с нашите политики. Разпоредбите, съдържащи се в този документ, заместват всички предишни съобщения или декларации относно нашите практики за поверителност и относно правилата и условията, уреждащи използването на този уебсайт.

XVI. Съвети за безопасно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки

Поради тяхната гъвкавост и поради факта, че повечето от най-големите и най-посещавани уебсайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни. Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и най-често използвани уебсайтове, като YouTube, Gmail, Yahoo и други.
Ето няколко съвета, които ще Ви помогнат да сърфирате без притеснения с помощта на бисквитки: Персонализирайте настройките на бисквитките на браузъра си, за да отразяват ниво на защита при използване на бисквитки, удобно за Вас.
a) Ако нямате нищо против бисквитките и сте единственият човек, който използва компютъра, можете да зададете дълъг срок на изтичане за съхраняване на историята на сърфиране и личните данни за достъп.
б) Ако сте на споделен компютър, трябва да обмислите настройката на браузъра да изтрива индивидуалните данни за сърфиране всеки път, когато затворите страниците. Това е вариант за достъп до уебсайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
в) Инсталирайте антишпионски приложения и ги актуализирайте редовно. Много приложения за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват атаки от уебсайтове. По този начин те предотвратяват достъпа на браузъра до уебсайтове, които могат да използват уязвимости на браузъра или да изтеглят зловреден софтуер. Уверете се, че поддържате браузъра винаги актуализиран. Много атаки с бисквитки се извършват чрез използване на уязвимостите на по-старите версии на браузъра.
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искате да се насладите на достъпа до най-добрите и най-големи уебсайтове – местни или международни. С ясно разбиране за това как работят и предимствата, които предлагат, можете да вземете необходимите мерки за сигурност, така че да можете уверено да сърфирате в Интернет.

XVII. Въпроси, запитвания, оплаквания

Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или ако искате да упражните правата си или ако имате въпроси или оплаквания, моля, свържете се с нас, като изпратите и-мейл до длъжностното лице по защита на данните на gdpr@joriside.ro.
Ако не желаете да използваме информацията, която сте ни предоставили, изпратете ни и-мейл на gdpr@joriside.ro със заглавие „Не използвайте моите данни“ и Вашето име.
За да актуализирате или коригирате Вашите лични данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на gdpr@joriside.ro.